De huurmarkt is ook een belangrijke peiler in de vastgoedwereld.

Ook voor de verhuur is een goed verhuurdossier van groot belang.

Voor een goede verhuring moet men zorgen dat het onroerend goed voldoet

aan de Vlaamse wooncode.

Wil u een onroerend goed verhuren contacteer ons op

0478/566.808

of mail

info@immo-verbeeck.be.